Zapewniamy Państwu pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań zarówno z OC jak i AutoCasco. Swoim klientom oferujemy dopłaty do odszkodowań, prowadzimy również wykup szkód, których nie udało się Państwu rozwiązać w satysfakcjonujący sposób. Pomagamy w sporach s..szkodowań z tytułu szkód majątkowych i osobowych. Pomagamy również w najtrudniejszych chwilach najbliższym osoby zmarłej w uzyskaniu należnych świadczeń.

 

Zapewniamy Państwu pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań zarówno z OC jak i AutoCasco. Swoim klientom oferujemy dopłaty do odszkodowań, prowadzimy również wykup szkód, których nie udało się Państwu rozwiązać w satysfakcjonujący sposób.

 

Pomagamy w sporach sądowych, prowadzimy sprawy o odzyskanie odszkodowań z tytułu szkód majątkowych i osobowych. Pomagamy również w najtrudniejszych chwilach najbliższym osoby zmarłej w uzyskaniu należnych świadczeń.