Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Śmierć najbliższej osoby jest jednym z najtragiczniejszych momentów w życiu. Pozostali członkowie rodziny przeżywają wówczas traumatyczne chwile. Zwłaszcza gdy taka śmierć zaskakuje wszystkich – następuje w wynikuniespodziewanego wypadku.

 

Ogólnopolskie Cetrum Likwidacji Szkód pomaga swoim klientom w najtrudniejszych chwilach – kiedy odchodzi członek rodziny. Reprezentujemy naszych klientów tak w zakresie uzyskiwania odszkodowań, jak i zadośćuczynień za śmierć bliskiej osoby.

 

Śmierć najbliższej osoby jest jednym z najtragiczniejszych momentów w życiu. Pozostali członkowie rodziny przeżywają wówczas traumatyczne chwile. Zwłaszcza gdy taka śmierć zaskakuje wszystkich – następuje w wyniku niespodziewanego wypadku.

 

Po śmierci zostaje bolesna pustka, która może przynajmniej częściowo być zapełniona, poprzez polepszenie bytu materialnego, znalezienie środków na zajęcia, które odwrócą uwagę od tragicznej śmierci, pozwolą na pozbycie się pozostałych problemów.

 

Najbliższym osobom przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z tytułu śmierci osoby bliskiej, z którego powinna skorzystać. Odejście najbliższego często bowiem sprawia, że z dnia na dzień zostaje postawiona w trudnej sytuacji psychicznej i materialnej.

 

Odszkodowanie obejmuje swym zakresem naprawienie szkody z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikłej na skutek śmierci osoby bliskiej i obejmuje m.in.:

 

Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie naprawić krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższej osoby, czyli szkodę niemajątkową wywołaną przez śmierć bliskiej osoby i zerwanie bezcennych więzi rodzinnych, bądź inne negatywne przeżycia.

_______________________________________________