W trakcie współpracy z partnerami mogą zdarzyć się konflikty, nieporozumienia, których nie uda się rozwiązać bez pomocy specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę. Dostarczamy usługi doradztwa biznesowego i finansowego w sprawach, które dotyczą sporów sądowych, postępowań arbitrażowych, mediacji i wszelkich innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

 

W trakcie współpracy z partnerami mogą zdarzyć się konflikty, nieporozumienia, których nie uda się rozwiązać bez pomocy specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę. Dostarczamy usługi doradztwa biznesowego i finansowego w sprawach, które dotyczą sporów sądowych, postępowań arbitrażowych, mediacji i wszelkich innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

 

W ramach naszych usług zawsze dążymy do polubownego rozwiązywania sporów. Dopiero w przypadku niemożliwości zawarcia między stronami ugody, kierujemy sprawy na drogę sądową.