Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów.

 

Ogólnopolskie Centrum Likwidacji Szkód pomaga w sytuacjach kiedy doszło do wystąpienia szkody majątkowej, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniża bądź odmawia wypłaty należnego świadczenia. Reprezentujemy naszych klientów tak w trakcie samego procesu likwidacji szkody w przedsądowym trybie odwoławczym, jak i podczas dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów.

 

Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych, powstały zatem bez związku z osobą poszkodowanego. Zakres szkody na mieniu obejmuje: pożar, powódź, wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, zagarnięcie cudzej rzeczy, naruszenie konkretnego prawa majątkowego, naruszenie majątku jako pewnej całości.

 

Jeżeli zatem uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd, albo spaleniu, zalaniu czy kradzieży uległo Twoje mienie (w mieszkaniu, domu, firmie, itp.) i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia, zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci naprawienie powstałej szkody.

 

Zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w skompletowaniu całej dokumentacji, a następnie pomożemy przy odzyskaniu odszkodowania z tytułu szkody na mieniu.